Hem

Kärt barn har många namn

Varuavskiljare, kundpinne, kassakloss, kundavdelare

Vad du än väljer att kalla den så är den extra kär för oss. Genom samverkan mellan livsmedelsbutiker och företag skapar vi unika möjligheter att nå ut med specifika budskap via kundpinnar till såväl gamla som nya kunder.

kassapinne, varuavskiljare, kundpinnar

Ditt varumärke i kundens hand

Vill ni synas på våra varuavskiljare?

Vill ni, genom samverkan med din lokala butik och Butiksmedia, synas på våra varuavskiljare? Eller vill du som butik få kostnadsfria varuavskiljare med eget budskap levererade till er butik?

Välkommen till Butiksmedia Sverige AB - Samverkan, service och exponering sedan 1998.

Såhär fungerar det

Företag

Syns på rätt sätt och på rätt ställe och få chansen att växa och etablera ditt varumärke.

Butik

Få gratis varuavskiljare levererat till din butik flera gånger per år

Visste du att:

17,9 miljoner konsumenter i veckan besöker dagligvarubutiker.

80% av konsumenterna använder kundpinnen.

Under 6 månader har en kund exponerats 58 gånger.

Den vanliga konsumenten besöker 3,5 olika dagligvarubutiker i månaden.

30% av tiden tillbringas vid kassan.

9% kan återberätta varumärket på varuavskiljaren.

32% handlar 2ggr/vecka
17% handlar 3ggr/vecka
10% handlar 4ggr/vecka

Detta innebär att efter 2 veckor har du nått 100% av konsumenterna

63% av allmänheten anser sig ha mest nytta av reklam från lokal livsmedelsbutik.

Några källor:
Dagligvarukartan 2012
Kärt barn har många namn – En studie om mikrokommunikation med kundpinnen i fokus
Henrik Öhman, Sale Nordic, Seminarium – konsumentbeteende 2012-03-02
Kluvna känslor – Svenskarnas inställning till reklam, Sveriges Annonsörer & Novus 2012
Shopper Trends 2011 – Sweden, Nielsen

Omdömen

Kort om varumärkeskännedom

Ett varumärkes styrka består av 4 delar

1. Kännedom
2. Upplevd kvalité
3. Lojalitet
4. Associationer

Genom att synas på våra varuavskiljare stärker du den första pusselbiten, kännedomen om ditt varumärke.

Till skillnad från punktinsatser i form av reklam i exempelvis radio och TV bygger exponeringen via våra varuavskiljare upp en långsiktig profilering som skapar förtroende och igenkänning. Varuavskiljaren är dessutom närvarande men inte påträngande som annan marknadsföring kan vara.

Vi köper det vi minns och känner igen och då varuavskiljare används dagligen i livsmedelsbutiker exponeras butikskunderna för just ditt varumärke både genom att fysiskt ta i det och att se det. Upp till 120 gånger på ett år.

Beställ varuavskiljare

Beställ dina varuavskiljare med eller utan innehåll. Våra grafiker hjälper dig att producera ditt innehåll. Vi trycker på eget digitaltryck. Samtliga storlekar finns alltid på lager vilket innebär att vi snabbt kan leverera.