Statistik

biggroup

17,9 miljoner konsumenter i veckan
besöker dagligvarubutiker.

arrow

32% av befolkningen handlar 2ggr/vecka
17% handlar 3ggr/vecka
10% handlar 4ggr/vecka.
Detta innebär att efter 2 veckor har du nått 100% av konsumenterna.

kloss

80% av konsumenterna använder varuavskiljaren.

eye

Under 6 månader har en kund exponerats 58 gånger.

Varumärkeskännedom

puzzle

Ett varumärkes styrka består av 4 delar:
1. Kännedom
2. Upplevd kvalité
3. Lojalitet
4. Associationer
Genom att synas på våra varuavskiljare stärker du den första pusselbiten,
kännedomen om ditt varumärke.

topofmind

Till skillnad från punktinsatser i form av reklam i exempelvis radio och TV bygger exponeringen via våra varuavskiljare upp en långsiktig profilering som skapar förtroende och igenkänning. Varuavskiljaren är dessutom närvarande men inte påträngande som annan marknadsföring kan vara.

creditcard

Vi köper det vi minns och känner igen och då varuavskiljare används dagligen i livsmedelsbutiker exponeras butikskunderna för just ditt varumärke både genom att fysiskt ta i det och att se det. Upp till 120 gånger på ett år.