Om Butiksmedia Sverige AB

Butiksmedia Sverige AB förvärvade 2017-07-07 Invison Media Group AB:s verksamhet. Butiksmedia Sverige AB är en del av mediekoncernen Diagonal Förlags AB, som med lång och god erfarenhet inom såväl tryckt som digital media, med varm hand kommer driva och utveckla verksamheten framöver. Läs gärna mer om Diagonal Förlags AB och dess verksamheter här.